Nyheter fra Haugaland Kraft Nett

Nyhet

Elhub er en ny løsning for utveksling av informasjon mellom strømleverandører og netteiere. Elhub skal være sentral for å håndtere måleverdier (strømforbruk) og annen kommunikasjon i det norske kraftmarkedet, og vil være sentral i behandling av leverandørbytter, flyttinger og rapportering.

vidar-nordli-mathisen-589764-unsplash
Presse

Innstalleringen av avanserte måle- og styringssystemer, AMS, også kalt smartmålere, er en del av en nødvendig modernisering av strømnettet i Norge. Dette er bestemt av myndighetene og er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

Installasjon av smartmåler – Foto Espen Mills

Se pågående strømstanser:

Se planlagte utkoblinger: