Nyheter fra Haugaland Kraft Nett

Presse

Fra og med årsskiftet endrer Haugaland Kraft Nett AS navn til Fagne AS, som følge av nye krav fra myndighetene.

haugaland_kraft_010
Nyhet

Haugaland Kraft Nett har søkt om å få byggja ein ny om lag 22,5 km lang 132 kV kraftleidning mellom Langeland og Otteråi transformatorstasjonar i Tysnes og Austevoll kommunar i Vestland fylke.

Langeland
Nyheter

Denne høsten skal Haugaland Kraft utføre et prosjekt sør i Haraldsgata.

IMG_9460
Nyhet

I februar 2020 starter en større utbygging av høyspent jordkabelanlegg i Haugesund sentrum. Hensikten er å legge til rette for bærekraftig utvikling av næring, turisme og bomiljø i sentrumsområdet.

Haugesund-gjestehavn– Foto_Tove V. Bråthen_Destination Haugesund and Haugalandet

Se pågående strømstanser:

Se planlagte utkoblinger: