Anleggsvirksomhet sør i Haraldsgata

Nyhet Nyhet

Denne høsten skal Haugaland Kraft utføre et prosjekt sør i Haraldsgata.

Prosjektet strekker seg fra Salhusvegen 1 og bort til den katolske kirken i Haraldgata, rundt 200 meter lenger nord. Sideveiene med nettstasjonene i strandgata og salhusvegen vil også bli berørt. Her skal vi lage nye kabelgrøfter, nye høyspentkabler, lavspentkabler og fiberrør. Vi skal i tillegg til grøftene oppgradere en nettstasjon ved Strandgata 24. Dette medfører anleggsaktivitet i området og noen strømstanser som vil bli varslet i forkant.

Prosjektet vil sørge for bedre belysning i gaten, nytt toppdekke på fortauene for gående, bedre leveringssikkerhet på strømnettet til kundene våre og en bedre tilrettelegging for fiber til nye kunder.

Et grøftesamarbeid med andre aktører

I tillegg til Haugaland Kraft er også Haugesund kommune med på prosjektet. De skal legge ny asfalt på fortauet og fikse toppdekket, og sammen med Haugaland Kraft Energi skal det settes opp nye gatelys for bedre belysning.

Spørsmål

Bor du i nærheten og har spørsmål?

Da kan du ringe driftssentralen vår på dette nummeret: 987 05 271

Her ligger også flere svar på generelle spørsmål.

Arbeidet lengst nord:

IMG_9448

Delen av Haraldsgata som det vil være arbeid i:

IMG_9460

Publisert