Det lokale eltilsyn

DLE – Det lokale eltilsyn – er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Det lokale eltilsyn utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

De fleste e-verk/nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innen sitt forsyningsområde.

Det lokale eltilsyn ved e-verket/nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det lokale eltilsyn har følgende tilsynsoppgaver:

Kontaktinformasjon DLE

Elsikkerhetsportalen

Elsikkerhetsportalen er en portal som samler all informasjon om elsikkerhet på et sted.

 Her finner du nyttig informasjon om elsikkerhet i hjemmet, som:

Besøk elsikkerhetsportalen til Haugaland Kraft Nett