Arbeid nær elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Skal du utføre arbeid i bakken eller i luften, er det viktig med forberedelser. Noe av det viktigste du må gjøre er å gi beskjed til nettselskapet på forhånd for å få vite hvilke forhåndsregler du må ta.

Før igangsetting av arbeid må derfor Haugaland Kraft Nett kontaktes for vurdering av avstand fra der det skal arbeides og til aktuelt elektrisk anlegg i området.

Skal du grave eller utføre annet arbeid i bakken, må du alltid bestille en kabelpåvisning på forhånd for å få vite hvor strømkabler ligger. Arbeid som skal skje nærmere enn 3 meter (6 meter ved sprenging) fra en høyspenningskabel i bakken (avdekket ved kabelpåvisning), krever at det etableres en «nær ved-avtale» med nettselskapet.

Mer informasjon om kabelpåvisning

Skal du utføre anleggsarbeid, trefelling o.l. i luft, må du sjekke avstand til elektriske anlegg. Arbeid som skal skje nærmere enn 30 meter fra en høyspenningslinje i luft, krever at det etableres en nær ved-avtale med nettselskapet på forhånd.

For utfyllende informasjon om krav til avstand og nær ved-avtale, så har vi utarbeidet et dokument der man kan lese mer om:

Last ned dokumentet

Teknisk Kundeleveranse

Gjelder det flytting av lavspennings-nettanlegg, jordfeil, problemer med spenningskvalitet, trefelling eller arbeid nær strømnettet? (For saker vedr. mindre/ny tilknytning eller forsterkning, ta kontakt med elektroinstallatør først).