Beskrivelse av anleggsarbeid

Våre krav til beskrivelse av anleggsarbeid anses som minimumskrav. Utbygger/byggherre kan imidlertid sette enda høyere krav.

Last ned beskrivelsen av anleggsarbeid for Haugaland Kraft Nett (pdf)

Kravene som stilles i beskrivelsen gjelder anleggsarbeid som utføres for Haugaland Kraft Nett. Våre krav anses som minimumskrav. Utbygger/byggherre kan imidlertid sette enda høyere krav. Disse kravene vil da bli gjeldene på det aktuelle prosjektet eller anlegget. Disse kravene kan avvikes, men kun ved en vurdering fra Haugaland Kraft.