Kabelpåvisning

Med en kabelpåvisning får du kontroll på om det befinner seg kabler i jorden i det aktuelle området du skal grave i.

Haugaland Kraft Nett AS har inngått samarbeid med Geomatikk hva gjelder våre kabler. Geomatikk beskytter nedgravd infrastruktur og forebygger uforutsette driftsforstyrrelser på nettet over hele Norge. Dette gjelder for el, tele, internettrafikk, vann og avløp som ved skade kan føre til alvorlige konsekvenser for samfunnet.

Å få utført slike kabelpåvisninger av Haugaland Kraft Nett AS sine kabler er kostnadsfritt.

For henvendelser knyttet til gravemeldinger/kabelpåvisninger kontakter du Geomatikk på telefon 915 09 146 eller logger inn på deres kundeportal og opprett en henvendelse.