Melding av installasjonsarbeid

Meld om installasjonsarbeid som skal utføres med Elsmart.

Haugaland Kraft Nett har valgt det webbaserte og elektroniske systemet Elsmart for å håndtere meldinger om installasjonsarbeid. For å bli bruker må installatøren registrere seg hos Elsmart. 

Hensikten med bruk av Elsmart er å etablere en effektiv prosess når det gjelder samhandling omkring melding om installasjonsarbeid mellom involverte parter.

Registrer deg i Elsmart her Last ned brukerveiledning til nettmelding i Elsmart (pdf)

Viktig med riktig utfylling av melding

Meldinger vil bli avvist ved mangelfull eller feil informasjon.
Ved spørsmål ta kontakt med www.portal.haugaland-nett.no

Ved installasjon i egen bolig må du innhente godkjenning fra DLE og fylle ut en egen papirmelding.

Las ned papirmelding – melding om installasjonsarbeid

VALG AV INSTALLASJONSTYPER I ELSMART

Ny installasjon

Helt ny installasjon, hvor ny stikkledning legges inn til ny f.eks. bolig. I 400V TN-C-S anlegg skal dette utføres som 3-faset installasjon. I 230V IT og TT-anlegg ønsker vi også utført som 3-fase.

Det skal legges ved Energi- og effektbudsjett når OV skal være større enn 80A

Last ned mal for Energi og effektbudsjett her

Nytt anlegg i eksisterende installasjon

Her har kunden en eksisterende installasjon, og ønsker et nytt anlegg i tillegg, f.eks. til ny leilighet i kjeller i eksisterende bolig.

Oppgi alltid målernummer i eksisterende installasjonen.

Enlinjeskjema skal legges ved forhåndsmelding.

Endring av overbelastningsvern

Brukes når du ønsker større eller mindre overbelastningsvern, eller endre dette til 3-fase. Ved behov for større kapasitet kan det tilkomme anleggsbidrag for nødvendig forsterkning.

Overbelastningsvernet (OV) – den totale belastning i en installasjon. Det er dette som bestemmer hvor mye effekt som kan trekkes ut av stikkledningen.

Målevern (MV) – plassert foran hver måler.

NB: Det må legges ved Energi- og effektbudsjett når OV skal være større enn 80A.

Last ned mal for Energi og effektbudsjett her

Arbeid i målepunkt

Brukes dersom installasjonsarbeidet har konsekvenser for måling eller måler-utrustning.

NB: Eksisterende målernummer må fylles ut.