Skal du utføre arbeid nær høyspentanlegg, må du alltid bestille kabelpåvisning før arbeidet starter.

Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Det er viktig å sjekke minsteavstand til nettanlegg når man skal bygge eller tilrettelegge et område.

Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Våre krav til beskrivelse av anleggsarbeid anses som minimumskrav. Utbygger/byggherre kan imidlertid sette enda høyere krav.

qinghill-39069-unsplash