Arbeid i nærheten av elektriske anlegg

Skal du utføre arbeid nær høyspentanlegg, må du alltid bestille kabelpåvisning før arbeidet starter.

Arbeid nær elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Skal du utføre arbeid ved høyspenningsanlegg i bakken eller luften, er det viktig med forberedelser. Noe av det viktigste du må gjøre er å gi beskjed til nettselskapet på forhånd for å få vite hvilke forhåndsregler du må ta.

Arbeid som skal skje nærmere enn 3 meter fra en høyspenningskabel i bakken eller nærmere enn 30 meter fra en høyspenningslinje i luft, krever at det etableres en avtale med nettselskapet på forhånd.

Få mer informasjon om kabelpåvisning her

Vi har utarbeidet et dokument som gir deg oversikten over krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske høyspenningsanlegg. Her kan du lese om:

Last ned hele dokumentet her

Spørsmål? Ta kontakt med Kundeleveranse