Godkjente entrepenører

Kun godkjente entreprenører får utføre graving for Haugaland Kraft Nett eller for andre aktører der Haugaland Kraft sine anlegg er en del av arbeidet.

Godkjenning gis gjennom kurs og gjelder for 5 år om gangen.

Få mer informajon om kurs her

For alt anleggsarbeid som berører Haugaland Kraft sine anlegg skal det foreligge signert samsvarserklæring for arbeidet etter utførelse.

Haugaland Kraft har gjennom samarbeid med Sapio AS gitt oppdrag om å avholde entreprenørkurs. Kravet for å komme med på lista er i tråd med de krav Haugaland Kraft stiller til sine entreprenører.

Se liste over godkjente entreprenører for Haugaland Kraft her.