Informasjon og krav til kurs

For å utføre anleggsarbeid og legge kabler for Haugaland Kraft, bør foretaket ditt ha sentral godkjenning.

Entreprenører som ikke ønsker sentral godkjenning for utførende grunnarbeid og landskapsutforming, eller ikke tilfredsstiller krav for å få det, kan alternativt dokumentere direkte til oss i Haugaland Kraft Nett.

Les mer om sentral godkjenning av utførende grunnarbeid og landskapsutforming

Dokumentasjon som alternativt sendes til Haugaland Kraft må inneholde følgende:

Det stilles følgende krav til kurs som er gjennomført og bestått:

Kurs hos Trainor må være fullført før kurs hos SSGR, og Haugaland Kraft anbefaler at dette kurset tas årlig.

Meld deg på kurs i anleggsarbeid