Prekvalifisering

Prekvalifisering bidrar til effektiv tilknytning av nye og endringer i eksisterende anlegg som kommer kunden til gode.

Haugaland Kraft Nett AS har avtale om utførelse på enkle tilknytninger med de fleste installatørene som er lokalisert i vårt distribusjonsområdet. Gjennom prekvalifiseringskursene med tilhørende rutiner og undertegnede avtaler, forplikter installatøren seg til å følge vedtatte prinsipper, valgte rutiner og prosedyrer.

Som prekvalifisert elektroentreprenør kan man utføre oppgaver fra der stikkledningen er koblet til fordelingsnett og frem til og med måleren. Dette gjelder direktemålte installasjoner inntil 80A.

Ønsker du mer info? Kontakt Kundeleveranse

Gjelder det flytting av lavspennings-nettanlegg, jordfeil, problemer med spenningskvalitet, trefelling eller arbeid nær strømnettet? (For saker vedr. mindre/ny tilknytning eller forsterkning, ta kontakt med elektroinstallatør først).