Utfør anleggsarbeid for oss

Kravene som stilles i denne beskrivelsen gjelder anleggsarbeid som utføres for Haugaland Kraft Nett AS (HK).

Våre krav anses som minimumskrav. Utbygger/byggherre kan sette høyere krav som da vil bli gjeldene på det enkelte prosjekt eller anlegg. Disse kravene kan avvikes men kun ved en vurdering fra HK. Det vil alltid være siste versjon av denne beskrivelsen som er gjeldene. Det vil være HK sitt ansvar å levere ut gjeldene versjon. Før anleggsarbeid igangsettes så skal det være gjennomført et oppstartsmøte mellom HK representant og utbygger og/ eller entreprenør på arbeidsstedet. Utbygger/entreprenør er ansvarlig for gravetillatelser.

Vi har utarbeidet et dokument med Beskrivelse av anleggsarbeid for Haugaland Kraft Nett.

Last ned hele dokumentet her