Bestilling av byggestrøm

Bestilling av byggestrøm blir meldt inn via installasjonsmeldingssystemet Elsmart. Dette betyr at det må meldes inn av elektroinstallatør.

I Elsmart benytter du innmeldingsskjemaet for midlertidig installasjon. Forhåndsmeldingen dekker prosessen frem til og med tilkobling av måler og provisorisk kabel. Ferdigmeldingen betyr derimot opphør av den midlertidige installasjonen. Dette betyr at det ikke skal sendes inn ferdigmelding før du ønsker å si opp avtalen vedrørende byggestrømkassen.

Byggestrømkassen skal alltid plasseres i umiddelbar nærhet til tilknytningspunktet. Kassen må ikke plasseres direkte på stolpen. OV som settes i anleggskassen må være i henhold til godkjent forhåndsmelding i Elsmart. Anleggskassen må derfor ha lang nok kabel slik at den når til toppen av stolpen.

Bestillingen må sendes i god tid før ønsket tilkobling. Leveringstid på tilkobling av byggestrøm hos Haugaland Kraft er opptil 10 virkedager ved kapasitet i strømnettet.

Spørsmål? Ta kontakt med Kundeleveranse

Gjelder det flytting av lavspennings-nettanlegg, jordfeil, problemer med spenningskvalitet, trefelling eller arbeid nær strømnettet? (For saker vedr. mindre/ny tilknytning eller forsterkning, ta kontakt med elektroinstallatør først).