Regler for fellesføring

Aktører som søker fellesføring i Haugaland Kraft Nett AS sitt konsesjonsområdet skal levere elektronisk søknad via Elsmart.

Elsmart er den web-baserte systemløsningen som benyttes for utveksling av informasjon mellom Aktør og nettselskap. Aktør som inngår avtale med nettselskapet om bygging av fellesføringsnett skal bygge fellesføringsnettet i henhold til REN blad 5011.

Logg på Elsmart her Registrer deg i Elsmart her Last ned brukerveiledning til nettmelding i Elsmart (pdf)