Stikkledning fra Haugaland Kraft

Haugaland Kraft Nett sin standard stikkledning er kabel. Kabelen vi leverer er normalt en aluminiumskabel på 4 x 50 mm2.

I byggefelt blir kabelen til din bolig tatt med i prosjekteringen fra starten av.

I tilfeller hvor det bygges kun én enkelt bolig, må installatør kontaktes. Installatøren holder også den videre dialogen med Haugaland Kraft Nett.

Haugaland Kraft Nett har ansvar frem til definert tilknytningspunkt i henhold til grensesnittene er definert i NEK 399-1:2018. Fra tilknytningspunktet og videre inn i boligen er det huseier/elektroinstallatør som har ansvaret.

Det er viktig at elektroinstallatør er involvert så tidlig som mulig i byggeprosessen. Dette sikrer at rør og kabler kommer på plass der de skal, og at jordingsanlegget blir koblet opp på en forskriftsmessig måte.

Bor eller bygger du i et byggefelt blir kabelen din sikret med sikringer mot kortslutning i skap ute i gaten. Utenom byggefelt, og dersom kabelen skal tilkobles i stolpe, praktiserer Haugaland Kraft Nett AS kabelskap ved stolperot.

Ved ny-tilknytninger vil det ikke bli praktisert tilknytning av stikkledning, type luftledning. Dersom spesielle forhold tilsier at det ikke er mulig å grave ned kabel, må Haugaland Kraft Nett kontaktes for vurdering.