Ny forskrift om ledningsregistrering

Nyhet

Ny ledningsregistreringsforskrift trer i kraft 01.07.2021

Alle våre prosjekter som er under bygging, eller påbegynnes etter 01.07.2021 skal dokumenteres etter kravene i ny Ledningsregistreringsforskrift.

For mer informasjon, kan nytt oppdatert kurs hos SSGR gjennomføres.

Punkt 3.7 i «Beskrivelse av anleggsarbeid for Haugaland Kraft AS» er oppdatert med nye krav og beskrivelser.

Link til anleggsbeskrivelse

Samsvarserklæring er også oppdatert med nytt punkt «Grøfteinnhold er innmålt og fotografert, iht. punkt 3.7 i anleggsbeskrivelsen».

Her er lenke til nytt innhold i anleggsarbeidkurset angående ny ledningsforskrift: https://youtu.be/e4NFUOsKdT8

Publisert