Ønsker du å flytte strømkabel, kabelskap, linjenett, legge om fra luftstrekk til jordkabel på eiendommen din eller flytte andre av Haugaland Kraft Netts anlegg, må du normalt betale for dette selv.

Du kan laste ned og lese mer i vårt dokument; Standard vilkår for tilknytning § 3-10 Flytting eller fjerning av ledninger/nett:

Last ned dokumentet om Standard vikår for tilknytning her

Alle henvendelser om flytting eller omlegging av anlegg må meldes skriftlig til Haugaland Kraft Nett av deg eller evt. din representant/ entreprenør/ installatør.

Haugaland Kraft Nett starter ikke gjennomføring av arbeid før vi har mottatt skriftlig aksept for eventuelle kostnader som du som kunde skal betale. Det må være praktisk mulig å gjennomføre ønsket endring i forhold til drift av strømnettet.

Spørsmål? Kontakt Kundeleveranse: