Fra 18. februar 2019 er det strømleverandøren din som skal ta i mot endring av dine kundeopplysninger.

Du må kontakte din strømleverandør for å få utført følgende oppgaver:

Har du ikke strømleverandør?

Som nettselskap er vi pliktig til å levere strøm inntil du har valgt deg strømleverandør. Det er dette som kalles leveringsplikt.

Mer informasjon om leveringsplikt Valg av strømleverandør

Kan du ikke melde flytting eller opphør til en strømleverandør, kan du gjøre det på Min side.

Meld flytting eller opphør på MIN SIDE

Kontakt oss