Hvis du opplever et strømbrudd som varer lengre enn 12 timer, har du rett på kompensasjon fra oss.

Hvor mye vi kompenserer med er avhengig av hvor lenge du har vært uten strøm. Denne kompensasjonen må du selv søke om.

Haugaland Kraft Nett har høy leveringssikkerhet og få av våre kunder blir rammet av langvarige strømbrudd. Kunder som likevel opplever mer enn 12 timer sammenhengende strømbrudd, kan søke om en økonomisk kompensasjon som følge av strømbruddet.

Se  «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer».

Hvem kan benytte ordningen?

Ordningen om kompensasjon gjelder kunder som opplever et sammenhengende avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. Dersom strømmen kommer og går, regnes strømbruddet som sammenhengende hvis strømmen er tilbake i mindre enn 2 timer mellom hvert brudd.

Slik søker du kompensasjon:

Søknad om kompensasjon registreres på Min Side. Her må du registrere perioden du har opplevd strømbrudd. Du bør søke om kompensasjon så snart som mulig og senest innen 2 måneder etter at du har fått normal strømforsyning igjen.

Send søknad på MIN SIDE

NB: Er du tidligere nettkunde av Suldal Elverk eller Fitjar Kraftlag, kan du benytte deg av søknadsskjema i bunn av denne siden.

Satsene for utbetaling:

Godkjent utbetaling forventes på første nettleiefaktura etter at kravet om kompensasjon er innvilget av Haugaland Kraft Nett.

  • 600 kroner for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
  • 1 400 kroner for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
  • 2 700 kroner for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer
  • For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på 1 300 kroner for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

*Begrensning for fritidseiendommer: Det samlede årlige kompensasjonskrav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for det år avbruddet fant sted.

OBS! Dersom du har flere anlegg hos samme nettselskap, får du i følge retningslinjene fra NVE bare kompensasjon for ett av anleggene. Ref. NVEs veileder for Utbetaling ved svært langvarige avbrudd.

Søknadsskjema Avbruddskompensasjon

Er du tidligere nettkunde hos Suldal Elverk eller Fitjar Kraftlag kan du søke direkte i følgende søknadsskjema: