Opplever du strømbrudd er det en rekke ting du kan sjekke selv før du eventuelt kontakter oss i Haugaland Kraft Nett.

Hovedregelen er at det er Haugaland Kraft Nett som har ansvaret for leveransen frem til grensesnitt (husvegg/tilknytningsskap), mens alt på innsiden av grensesnittet er regnet som privat anlegg.

Hvis du benytter autorisert elektroinstallatør for hjelp med feilsøking, må du selv ta kostnadene mot installatøren, selv om feilen viser seg å være i Haugaland Kraft Nett sitt strømnett.

Forekommer det strømbrudd kan du selv sjekke følgende

Hovedsikring

Jordfeil

De fleste hus har i dag jordfeilbryter. Når jordfeilbryteren slår seg av, indikerer dette i de fleste tilfeller at man har jordfeil på privat anlegg. Feilsøkingen startes da av huseier ved å slå av /skru ut alle kurssikringene. Deretter slås jordfeilbryteren på, og alle kurssikringene slås på, kurs for kurs. Når den kursen man har jordfeil på blir slått på, vil jordfeilbryteren slå seg av, og man finner dermed ut hvilken kurs som har jordfeil.

Videre feilsøkingsarbeid kan for eksempel være å dra ut kontaktene til de jordede elektriske apparatene som er på den kursen det er feil på. Dette kan for eksempel være vaskemaskin, tørketrommel o.l.

Inntakssikring

I tillegg til hovedsikringer og jordfeilbryter, har de fleste hus et sett med inntakssikringer eller fellessikringer.

Hjelper det ikke å skifte hovedsikringer, så sjekker du inntakssikringene. Disse finnes enten på loft eller i kjeller, avhengig av om du har luftstrekk eller kabel inn til huset. Hvis det er etablert tilknytningsskap, er inntakssikringene plassert her.

Eiers ansvar

Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at private anlegg og utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende forskrifter (FEL/NEK400).

Dersom man selv eller Haugaland Kraft Nett finner at feil ligger i privat anlegg, skal autorisert elektroinstallatør tilkalles for utbedring.

Kontakt autorisert elektroinstallatør

Dersom man selv eller Haugaland Kraft Nett finner at feil ligger i privat anlegg, skal autorisert elektroinstallatør tilkalles for utbedring.

Hvis du på eget initiativ benytter autorisert elektroinstallatør for hjelp med feilsøking, må du selv ta kostnadene mot installatøren, selv om feilen viser seg å være i Haugaland Kraft Nett sitt strømnett.

Kontakt Haugaland Kraft Nett

Hvis du ikke finner feilen i ditt anlegg, kan du kontakte oss.

Vi kan lokalisere feil og utbedre denne dersom den er i nettselskapets strømnett, uten kostnad for kunde.  Vær oppmerksom på at feilutrykning til feil som viser seg å være i privat anlegg vil bli fakturert kunden av Haugaland Kraft Nett.

Kontakt ved akutt feil

Opplever du akutte feil eller strømbrudd?

Sjekk registrerte strømbrudd i ditt område

I vårt strømkart får du oversikt over pågående strømbrudd og feil i høyspentnettet. Her kan du også få oversikt over planlagte utkoblinger.

Sjekk strømkart

Ofte stilte spørsmål om strømbrudd

Se alle