Når du bestiller elektriker skal elektroinstallatøren din sende en melding av det elektriske anlegget til Haugaland Kraft Nett. Denne meldingen kalles «Melding om installasjonsarbeid».

Sammen med melding av det elektriske anlegget skal installatøren vedlegge situasjonsplan. Dette er en plan som viser hvordan boligen er plassert på tomten, med avmerket sted for inntakspunkt.

Med utgangspunkt i desse opplysningene, starter Haugaland Kraft Nett planleggingen for framføring av permanent strøm til ditt anlegg, etter gjeldene regler for ditt anleggsbidrag. 

Les mer om Haugaland Kraft Netts rutiner for anleggsbidrag (PDF)

Når arbeidet ved anlegget er ferdig, sender elektroinstallatøren en ferdigmelding til oss og utsteder en erklæring til deg som eier/bruker av anlegget om at installasjonen er utført i samsvar med sikkerhetskravene. Dette kalles en samsvarserklæring.