Minsteavstand til nettanlegg

Det er viktig å sjekke minsteavstand til nettanlegg når man skal bygge eller tilrettelegge et område.

Nettanlegg kan være linjer som går i luft, kabler som ligger i bakken eller nettstasjoner. 

Det er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som definerer regler for hvilke minsteavstander du må forholde deg til. Dette for å ivareta sikkerhet til bygninger, offentlige plasser etc. Ved brudd på avstandskrav kan du bli økonomisk ansvarlig for å rette opp i etterkant, ved f.eks. at nettanlegg eller bygning må flyttes eller rives.

Informasjon om krav til avstand

Vi har laget et dokument for nedlasting hvor du lese om noen av de mest vanlige problemstillingene du kan møte på i forhold til slike avstandskrav, derav:

Last ned brosjyre her

Er du i tvil i en byggesak eller trenger mer informasjon? Send oss en forespørsel her.