Det finnes regler for minsteavstand til nettanlegget. Det er derfor viktig at du på forhånd sjekker ut hvilke avstander til nettanlegget du skal forholde deg til ved bygging eller tilrettelegging i et område.

Nettanlegg kan være linjer som går i luft, kabler som ligger i bakken eller nettstasjoner.
 
DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) har definert regler for hvilke minsteavstander man må forholde seg til. Dette for å ivareta sikkerhet til bygninger, offentlige plasser etc. Ved brudd på avstandskrav kan man bli økonomisk ansvarlig for å rette opp i etterkant. Det kan for eksempel medføre at nettanlegg eller bygninger må flyttes eller rives.

I brosjyren vår «Informasjon om krav til avstand fra bygninger til nettanlegg» er noen av de mest vanlige tilfellene av slike forhold knyttet til avstandskrav beskrevet. Her finner du informasjon om:

Last ned brosjyre her

Er du i tvil i en byggesak eller trenger mer informasjon? Vennligst ta kontakt på e-post: 

prosjektering@hkraft.no