Elhub er en ny løsning for utveksling av informasjon mellom strøm­leverandører og netteiere. Elhub skal være sentral for å håndtere måle­verdier (strømforbruk) og annen kommunikasjon i det norske kraft­markedet, og vil være sentral i behandling av leverandør­bytter, flyttinger og rapportering.

Les mer om Elhub her

Elhub Web Plugin

Når ElHub er satt i drift vil du få mulighet til å logge deg på Elhub. Her finner du egne abonnement med informasjon om strøm­forbruk, kraft­leverandør og annet. Du vil få mulighet til å styre hvem som skal ha tilgang til dine data i Elhub, og kan benytte web­løsningen for styring av tilgang til måle­verdier og kunde­informasjon. Det kan for eksempel være å gi tilgang til noen du har avtale med om energi­økonomisering.

Logg på din Elhub her: plugin.elhub.no

Automatiske strømmålere – AMS

I vedtaket fra Norges vassdrag- og energi­direktorat (NVE) var målet at alle målere i Norge skulle være byttet ut med automatiske strøm­målere (AMS) innen 1. januar 2019. Haugaland Kraft Nett har byttet ut 80 000 målere. Arbeidet med utskifting til nye strøm­målere går nå mot slutten, men av forskjellige årsaker er det noen få målere som gjenstår. Arbeidet med dette fortsetter og vi forventer å avslutte de fleste aktiviteter før høsten 2019.

Arbeidet med bytte av måler har gått svært bra. Montørene fra OneCo, som har utført det meste av arbeidet, har møtt stor velvilje fra vår kunder for avtale om tidspunkt for målerbytte.

Innsamling av måledata fra målerne fungerer som planlagt. Vi vil likevel kontakte enkelte kunder der vi må gjøre mindre justeringer for utbedring av kommunikasjons­delen i måleren.

Få mer info om AMS her