I vedtaket fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) var målet at alle målere i Norge skulle være byttet ut med automatiske strømmålere (AMS) innen 1. januar 2019. Haugaland Kraft Nett har byttet ut 80 000 målere.

Arbeidet med utskifting til nye strømmålere går nå mot slutten, men av forskjellige årsaker er det noen få målere som gjenstår. Arbeidet med dette fortsetter og vi forventer å avslutte de fleste aktiviteter før høsten 2019.

Dette arbeidet har gått svært bra. Montørene fra OneCo, som har utført det meste av arbeidet, har møtt stor velvilje fra vår kunder for avtale om tidspunkt for målerbytte.

Innsamling av måledata fra målerne fungerer som planlagt. Vi vil likevel kontakte enkelte kunder der vi må gjøre mindre justeringer for utbedring av kommunikasjons­delen i måleren.

Slik fungerer den nye automatiske strømmåleren

Lurer du på hvordan de nye målerene virker og deres funksjonaliteter, kan du laste ned vår brukermanual.

Last ned AMS brukermanual her (pdf)

Informasjon fra Statens Strålevern og NKOM

Strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.

Sammendrag fra NKOM rapport om stråling, januar 2018

«For å kartlegge sendemønster og eksponering for elektro­magnetiske felt har Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom) gjennomført målinger av de tre ulike smart­målerne som finnes på det norske markedet: Aidon, Nuri og Kamstrup. Målingene er gjort på et begrenset antall målere som er installert privathus.

Vi har målt eksponeringen for elektro­magnetiske felt og sende­aktivitet i løpet av 24 timer. Antall sendinger varierer mellom type utstyr og befolknings­tettheten der utstyret er plassert. Den totale sende­tiden i løpet av 24 timer er likevel veldig kort, da hver av sendingene typisk bare varer 1/50-del av et sekund. Alle målerne holder seg godt innenfor regel­verket for tids­bruk. Eksponeringen for elektro­magnetisk felt er, som forventet, svært lav og langt under gjeldende grenseverdier.»

Last ned hele rapporten fra NKOM her

Utdrag fra Statens Strålevern – Svak stråling fra smarte strømmålere

Strålingen fra de nye smarte strøm­målerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.

Last ned hele rapporten fra Statens Strålevern her