Betalingsvilkår

Haugaland Kraft fakturerer deg etterskuddsvis en gang per måned. På fakturaen din fra Haugaland Kraft er det en betalingsfrist som normalt skal være minst to uker. Etter betalingsfristens utløp, beregnes renter etter den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats.

Ved eventuell purring blir det beregnet gebyr i henhold til inkassoloven. Gebyr for 1. purring er kr 35,- per dags dato.

Dersom du ikke betaler fakturaen innen betalingsfristen, vil du motta en betalingspåminnelse/inkassovarsel. Hvis innbetaling fortsatt uteblir, vil fordringen bli oversendt til inkassoselskap for oppfølging, noe som medfører inndrivelseskostnader.

For dekning av kostnader i forbindelse med åpning av et abonnement som er blitt stengt på grunn av misligholdt betaling, blir du som kunde belastet med et tilkoblingsgebyr på kr 1000,-. Det forutsettes at åpning finner sted i normal arbeidstid.

Oppmøte for stenging av strøm på grunn av manglende betaling, og som ikke blir utført, kan faktureres med kr. 1000,-.

Anlegg til kunder som avregnes månedlig, vil kunne frakobles selv om det er produsert purring. Om anlegget ditt stenges på grunn av manglende betaling, må all gjeld betales før anlegget ditt kan åpnes igjen.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger hvor du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine.

Oppretter du betalingsmåten AvtaleGiro for betalinger av regninger fra oss i Haugaland Kraft, sørger banken for at disse betales direkte fra din konto på forfallsdato. Selv om trekkene for AvtaleGiro trekkes av banken, beholder du full oversikt og kontroll over regningene dine .

Før forfall mottar du varsel om kommende betaling. Varselet viser spesifisert beløp og dato for betaling. Du kan enkelt stoppe betalingen i nettbanken eller ved å kontakte banken din.

På forfall belaster banken kontoen din og overfører beløpet til oss.

Etter forfall kan du kontrollere at regningen er betalt. Kontoutskriften gjelder som kvittering for betalte regninger.

Kom i gang med AvtaleGiro

  1. Tilbud i nettbanken – Når du betaler en regning fra oss, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet, opprettes avtalen. Du får deretter beskjed om når avtalen trer i kraft. Inntil avtalen er aktivisert må du betale regninger tilsendt i posten som normalt.
  2. Kontakt banken – Kontakt kundeservice i din bank eller gå innom nærmeste kontor for å opprette en avtale.
  3. Etter betaling – Du kan også logge deg inn på Min Side og opprette avtalegiro der. Ha bankID tilgjengelig ved denne registreringen.

eFaktura kombinert med AvtaleGiro

Du kan velge å få dine eFakturaer automatisk betalt på forfallsdato ved å kombinere eFaktura med AvtaleGiro. Med denne kombinasjonen sendes fremdeles eFakturaen med fakturadetaljene direkte til nettbanken din og lagres der, men du slipper å godkjenne betalingen for at pengene skal trekkes fra kontoen din.

Du beholder full kontroll over regningene og finner enkelt igjen alle betalte regninger.

eFaktura

Med en eFaktura får du regningen ferdig utfylt rett i nettbanken din. Du behøver ikke taste inn KID- og kontonummer manuelt – kun godkjenne betalingen.

Hver gang du mottar en ny regning med eFaktura i nettbanken din, vil du motta et varsel på e-post.

Du kan selv velge å endre beløp og forfallsdato for en eFaktura. Når du har betalt regningen, oppbevares den elektronisk i nettbanken. På denne måten har du til enhver tid full oversikt over både betalte og ubetalte regninger.

Tilgjengelig i flere nettbanker

Er du kunde i flere nettbanker, vil dine eFakturaer være synlige i alle nettbankene. Du velger selv hvilken nettbank og konto du ønsker å betale regningen fra. Etter at betalingen er utført, arkiveres informasjonen i den nettbanken du valgte for betaling. Kombinerer du eFaktura med Avtale Giro vil betalingen skje automatisk fra den banken hvor AvtaleGiro ble opprettet.

Fordeler med eFaktura

Kom i gang med e Faktura

Du inngår en avtale om eFaktura med nettbanken din når du skal betale regninger fra Haugaland Kraft. En avtale om eFaktura kan du inngå på to måter:

  1. Den enkle metoden – I de fleste nettbanker vil du bli spurt om du vil motta eFaktura neste gang du betaler en regning fra Haugaland Kraft i nettbanken din. Dermed er det bare å si ja takk neste gang du får dette spørsmålet.
  2. Den aktive metoden – Notér ned eFaktura-referansen som står på den siste regningen du fikk fra oss i Haugaland Kraft. Logg deg så inn i nettbanken, finn frem til eFaktura og registrer eFaktura-avtale. I denne registreringen vil du da altså ha bruk for eFaktura-referansen du noterte ned fra forrige faktura fra oss.
  3. Du kan også logge deg inn på Min Side og opprette AvtaleGiro der. Ha bankID tilgjengelig ved registrering.

Haugaland Kraft tilbyr EHF faktura til bedriftskunder

Har du tilrettelagt for mottak av EHF faktura og er registrert i Elma registeret sender vi deg EHF faktura.
Dersom du mottar papirfaktura og ønsker EHF, ta kontakt med oss så fikser  vi det.

Hva er EHF?

EHF (Elektronisk HandelsFormat) er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det benyttes av statlige, kommunale og private virksomheter for mottak av regninger.
En EHF faktura er en elektronisk regning som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem. Da den mottas og leses automatisk er du trygg på at den kommer raskt frem til riktig mottaker.
For å sende regninger i elektronisk handelsformat må du bruke et fakturasystem som har støtte for EHF.

Tre krav må være oppfylt for å sende EHF-fakturaer:
1. Utsteder av regningen må være registrert med organisasjonsnummer i SendRegning.
2. Mottakers organisasjonsnummer må angis ved utstedelse.
3. Mottaker av regningen må være registrert i ELMA, adresseregisteret for EHF.

For innbetaling med ordinær giro

Kontonummer for innbetaling av strømfaktura: 1503.50.00000. Merk innbetaling med fakturaens KID-nummer.

Betalingsutsettelse

Du kan logge deg inn på Min Side og opprette betalingsavtale selv. Dette kan kun gjøres på fakturaer som ikke har forfalt, og utsettelse gis i 30 dager etter forfall på den aktuelle fakturaen.

Dersom du ønsker betalingsutsettelse på allerede forfalte fakturaer eller oppdelt faktura, kontakter du kundeservice.

Min side Kontakt oss

Samlet faktura – gjennomfakturering

Som nettselskap kan ulike strømselskaper inngå avtale med nettselskapet om gjennomfakturering. Dette betyr at strømleverandøren inngår en avtale med nettselskapet om å få tilsendt kundens nettleiefaktura. Strømselskapet betaler da nettleiefaktura og lager en samlet faktura for nettleie og strøm som utstedes til deg som kunde.