Det som kalles leverings­plikt handler om at Haugaland Kraft Nett er pliktig til å levere deg strøm, på dyrere vilkår enn normalt, inntil du har valgt deg strømleverandør.

Dette er kun ment som en midlertidig ordning. Prisen er regulert av Norges vassdrags- og energi­direktorat (NVE) de første seks ukene. Den skal ikke overstige område­prisen på Nord Pool Spot + merverdiavgift, med et tillegg på 6,25 øre/kWh, inkludert merverdi­avgift og el­sertifikater. I tillegg kommer vanlig nettleie.

Etter de første seks ukene har Haugaland Kraft Nett satt prisen på leverings­pliktig strøm­leveranse slik: Nord Pool Spot + merverdi­avgift med et tillegg på 13,50 øre/kWh, inkludert merverdi­avgift og el­sertifikater. I tillegg kommer vanlig nettleie.

Vi anbefaler at du skaffer deg en strømleverandør så raskt som mulig.

Få mer informasjon om valg av strømleverandør