Våre leverings­vilkår finner du i de nedlast­bare standard­avtalene under.

Husholdning

Standardavtale for nettleie og tilknytning

Næring

Standard nettleieavtale og tilknytning for næringskunder     

Ønsker du å få tilsendt et eksemplar av våre standard­avtaler, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 987 05271, eller send e-post til kunde@haugaland-nett.no

Haugaland Kraft Nett er tilknyttet Elklagenemda. Ønsker du informasjon om klageretten, se Elklagenemndas nettsider.

Betalingsvilkår

Haugaland Kraft Nett fakturerer etterskuddsvis en gang per måned (hytte / fritidsbolig hver annen md.).

På fakturaen din er det en betalings­frist som normalt skal være minst to uker. Etter betalings­fristens utløp, beregnes renter etter den til enhver tid gjeldende forsinkelses­rentesats. Ved eventuell purring blir det beregnet gebyr i henhold til inkasso­loven. Gebyr for 1. purring er kr 70,- per d.d.

Dersom den ikke betales innen betalings­fristen, vil det bli utsendt betalings­påminnelse / inkasso­varsel. Hvis inn­betaling fortsatt uteblir, vil fordringen bli oversendt til inkasso­selskap for oppfølging. Dette medfører inndrivelses­kostnader. For dekning av kostnader i forbindelse med åpning av et abonnement som er stengt på grunn av misligholdt betaling, blir kunden belastet med et til­koblings­gebyr på kr 1000,-. Det forutsetter at åpning finner sted i normal arbeidstid.

Oppmøte for stenging av strøm p.g.a. manglende betaling, og som ikke blir utført, kan faktureres med kr 1000,-.

Anlegg til kunder som avregnes månedlig, vil kunne frakobles selv om det er produsert purring. Når et anlegg stenges må all gjeld betales før anlegget blir gjenåpnet.

Flytting og abonnementsendring

Flytting av ditt abonnement gjør du enkelt og gratis via «Min side».
Logg inn: MIN SIDE