Foruten å transporterer strømmen til deg og sørger for et strømnett med høy leveringssikkerhet, tilbyr Haugaland Kraft Nett en rekke nettrelaterte tjenester.

TJENESTEPRIS
Flytte nettanlegg
Regningsarbeid
Flytting av nettanlegg ifm. ny tilknytning/ forsterkningInngår i anleggskostnad/ anleggsbidrag
Utskiftning av blank stikkledning til isolert stikkledningkr 0
Frakobling/ midlertidig flytting av nettanlegget pga. skifte av bordkledningkr 0
Provosorisk isolering av blank ledningkr 0 de første 2 mnd., deretter kr 1.000 pr. påbegynt mnd.
Til- eller frakobling av arbeidsstrømkassekr 2.000 eks. mva
Påvisning av HKs jordkablerkr 0
Til- eller frakobling som skyldes forhold i nettkundes eget anleggkr 1.500 eks. mva
Assistanse ved trefelling langs luftlinjerkr 0
Måling av elektromagnetisk felt inkl. rapportkr 1.500
Utrykkning til feil i nettkundes eget anleggRegningsarbeid, min. kr 2.500 eks. mva

*Regningsarbeid er momspliktige tjenester.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille våre tjenester?