Ønsker du å flytte strømkabel, kabelskap, linjenett, legge om fra luftstrekk til jordkabel på eiendommen din eller flytte andre deler av nettanlegget, må du normalt betale for dette selv.

Du kan laste ned og lese mer i vårt dokument; Standard vilkår for tilknytning § 3-10 Flytting eller fjerning av ledninger/nett:

Last ned dokumentet om Standard vikår for tilknytning her

Erfaringsmessig kan kostnadene komme på:
Flytting av enkel lavspent stolpe fra 20.000kr
Flytting av strømskap fra 20.000kr
Flytting av bardun fra 6.000kr

Det presiseres likevel at dette ikke er fast pris på oppdrag, men at det er medgåtte kostnader som blir fakturert.

Alle henvendelser om flytting eller omlegging av anlegg må meldes skriftlig til Haugaland Kraft Nett av deg eller evt. din representant/ entreprenør/ installatør.

Haugaland Kraft Nett starter ikke gjennomføring av arbeid før vi har mottatt skriftlig aksept for eventuelle kostnader som du som kunde skal betale. Det må være praktisk mulig å gjennomføre ønsket endring i forhold til drift av strømnettet.

Teknisk Kundeleveranse

Gjelder det flytting av lavspennings-nettanlegg, jordfeil, problemer med spenningskvalitet, trefelling eller arbeid nær strømnettet? (For saker vedr. mindre/ny tilknytning eller forsterkning, ta kontakt med elektroinstallatør først).

Forespørsler om flytting av høyspenningsanlegg:

Utbygging

Gjelder det større/ny tilknytning eller forsterkning, innmating, flytting av høyspennings- nettanlegg, grøftesamarbeid, kartgrunnlag, eiendom, erstatningskrav? Registrer sak her

NB! Dette gjelder kun strømnett, andre aktører, som fiberleverandører, må kontaktes separat.