Haugaland Kraft Nett sitt forsyningsområde omfatter 12 kommuner på Haugalandet, Sunnhordland og i Ryfylke. Dette er et omfattende og variert område på over 5000 kvadratkilometer med omlag 150.000 innbyggere.

Forsyningsområdet vårt dekker følgende 12 kommuner: Fitjar, Stord, Sveio, Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Utsira, Sauda, deler av Etne og Suldal kommune. Dette er et geografisk område på nesten 5000 kvadratkilometer hvor det bor rundt 150.000 mennesker.

Utenom dette forestår Haugaland Kraft Nett det overordnede strømnettet (regionalnettet) i kommunene Austevoll, Tysnes, del av Bjørnefjorden, del av Ullensvang, Kvinnherad og Bømlo.

Generelt leverer Haugaland Kraft Nett 230V til sine kunder. Nye anlegg bygges som oftest som 400V (i stikkontakten er det 230V). Haugaland Kraft Nett ønsker at alle nye anlegg bygges som 3-faset.