Noen ganger skjer det at jordfeilbryteren kobler ut uten noen påviselig grunn. Det kan da være at det er en jordfeil et annet sted i den samme strømkretsen som dere er tilkoblet.

Jordfeil er ikke definert som feil eller mangel med strømleveringen fordi jordfeilbryteren skal ikke koble ut når slike jordfeil oppstår. Når det allikevel skjer er det fordi jordfeilbryteren ikke er tilpasset det elektriske anlegget den skal beskytte. Vi vil derfor anbefale dere som har slike problemer om å kontakte en autorisert elektroinstallatør, som er fagmann på det elektriske anlegget i huset, for å få råd og veiledning om hva som kan gjøres for å hindre utkobling. 

Haugaland Kraft Nett ønsker fremdeles å få meldinger om jordfeil, og vi vil gjøre vårt ytterste for å finne dem og sørge for at de blir fjernet.

Kontakt oss

Teknisk Kundeleveranse

Gjelder det flytting av lavspennings-nettanlegg, jordfeil, problemer med spenningskvalitet, trefelling eller arbeid nær strømnettet? (For saker vedr. mindre/ny tilknytning eller forsterkning, ta kontakt med elektroinstallatør først).

Utilsiktet utkoblinger av jordfeilbrytere

Jordfeilbryteren er en innretning som skal beskytte husets beboere (og andre) mot å få farlige strømmer gjennom seg hvis det oppstår feil i installasjonen eller i elektriske apparater i installasjonen.

Den skal da koble ut strømmen i anlegget og det skal ikke være mulig å koble den inn igjen før feilen er utkoblet eller reparert.

Noen av våre kunder opplever at jordfeilbryteren kobler ut uten at det er mulig å forstå hvorfor. Det som kan virke litt uforståelig er at det er bare noen som har problemer med dette, mens andre ikke har.

Årsakene kan være forskjellige uten at det er noe galt med eget anlegg. Det kan være tordenvær som lager overspenninger i nettet, naboer på samme trafokretsen som har jordfeil i sin installasjon eller Haugaland Kraft som har jordfeil på sitt anlegg.

Når Haugaland Kraft får melding om slike ting tar vi det alvorlig og sender ut noen som kan søke seg fram til hvor feilen er. Dette kan være en komplisert jobb og ta lang tid alt etter typen feil.

Det viser seg ofte at feilen er hos en nabo på samme trafokretsen. Vi tar da kontakt med vedkommende og gir han pålegg om å reparerer anlegget sitt.  Nødvendigvis må han få en viss frist til å gjøre dette. Er feilen på Haugaland Krafts anlegg vil vi reparere feilen umiddelbart. Men noen ganger kan også dette ta noe tid.

Dette kan medføre at problemet med utkobling av jordfeilbryteren vil vedvare en stund

Haugaland Kraft kan dessverre ikke garantere at vårt nett er uten jordfeil til enhver tid. Når vi har funnet en feil og fjernet denne, kan det gjerne oppstå en ny feil etter en eller flere dager et annet sted.

Vi vil derfor anbefale alle våre kunder som har problemer med at jordfeilbryteren utilsiktet kobler ut og som opplever dette som et problem om å ta kontakt med sin elektroinstallatør som er fagmann på det elektriske anlegget. Han har mulighet til å anbefale en løsning på problemet som er tilpasset kundens ønsker og behov. Det kan være å skifte jordfeilbryteren til en annen type eller å montere flere jordfeilbrytere i samme anlegg.

Et anlegg med bare en jordfeilbryter er ikke et godt anlegg, men det trenger ikke å være ulovlig..

Haugaland Kraft ønsker fremdeles å få meldinger om steder hvor det er jordfeil. Vi vil da søke, finne og sørge for at disse feilene blir utbedret.

Hvis du er uenig har du som privatkunde anledning til å klage på vår avgjørelse. Klageinstans er Elklagenemnda.

Besøk Elklagenemnda