Regional kraftsystemutredning

NVE etablerte i 1988 ordningen med regional kraftsystemutredning for å systematisere energiplanleggingen på fylkesnivå. Formålet var å fastsette langsiktige mål og klarere retningslinjer for utviklingen av kraftsystemet.

Kraftsystemutredningen betår av denne hovedrapporten, som er offentlig tilgjengelig, og en grunnlagsrapport som er underlagt taushetsplikt iht. BfK § 6-2, jf. Offentleglova § 13.

Last ned Kraftsystemutredning hovedrapport