Regional kraftsystemutredning

NVE etablerte i 1988 ordningen med regional kraftsystemutredning for å systematisere energiplanleggingen på fylkesnivå. Formålet var å fastsette langsiktige mål og klarere retningslinjer for utviklingen av kraftsystemet.

Haugaland Kraft Nett har ansvaret for å koordinera planlegginga av regionalnettet i utredningsområdet som geografisk er avgrenset av nettet mellom Bjørnafjorden i nord og Boknafjorden i sør. 2020-rapporten er den 13. utgave av Regional kraftsystemutredning for Sunnhordland og Nord-Rogaland.

Last ned Kraftsystemutredning hovedrapport