Haugaland Kraft Nett skal i hovedsak levere spenningskvalitet med 230V, pluss minus 10 prosent, til sine kunder.

Forskriftene for spenningskvalitet ble gjort gjeldene fra 01.01.2005. Disse forskriftene gir mer utdypende bestemmelser om hvilken kvalitet det skal være på spenningen som Haugaland Kraft Nett skal levere til sine kunder.

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er fastsatt av Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE). Forskriften skal bidra til å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet i det norske kraftsystemet. I tillegg skal de ivareta en samfunnsmessig rasjonell drift, utbygging og utvikling av kraftsystemet.

Er du i tvil om kvaliteten på din spenning er i henhold til disse forskriftene? Da kontakter du Haugaland Kraft Nett som vil sørge for at spenningen blir målt.

Teknisk Kundeleveranse

Gjelder det flytting av lavspennings-nettanlegg, jordfeil, problemer med spenningskvalitet, trefelling eller arbeid nær strømnettet? (For saker vedr. mindre/ny tilknytning eller forsterkning, ta kontakt med elektroinstallatør først).