Ny nettleie fra årsskiftet

Nyhet

Fra og med 1. januar 2022 får alle i Norge ny nettleie. Da kan du spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet.

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Frem mot 2040 vil strømforbruket i Norge øke med minst 25 prosent, ifølge analyser av NVE og Statnett. Kraftig forbruksvekst legger stort press på strømnettet vårt.

Myndigheten har derfor bestemt at alle nettselskapene i Norge skal legge om til ny prismodell for nettleie. Formålet er å få ned forbrukstoppene og dermed holde kostnadene i strømnettet lavest mulig.

Ny nettleie – slik sparer du penger

Per i dag er det bare antall kilowattimer som påvirker nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen din ved å bruke strømmen smartere. Fra 1. januar 2022 vil nettleien for husholdningskunder bestå av to deler:

Kapasitetsleddet bestemmes av den timen du brukte mest strøm i løpet av måneden. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer). Noen bedrifter vil også ha lavere energiledd i sommerhalvåret enn om vinteren, når strømnettet er mer belastet. For å redusere energileddet ditt er det strømsparing som gjelder. Jo lavere strømforbruk totalt sett, jo lavere energiledd.

Endringen skal gi insentiver til for eksempel å investere i smarte automatiske løsninger som smarte elbilladere som styrer forbruket ut fra når det er rimeligst for forbrukeren. Med denne endringen i nettleiestrukturen vil smart strømbruk belønnes.

Tina Bru (H), tidligere olje- og energiminister

Det er særlig to grep du kan ta for å redusere nettleien din fra 1.1.2022:

pexels-amina-filkins-5424687
Med ny nettleie vil det lønne seg å fordele strømforbruket ditt gjennom døgnet. Unngå å vaske klær, skru opp varmeovner og lade elbilen samtidig.

Hva med brannfare?

Vi fraråder bruk av potensielt brannfarlige apparater som vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin på natta. Det er heller ikke så mye å spare på det. Det viktigste er å unngå for mye samtidig bruk av strømkrevende produkter. Elbilen kan du med fordel lade om natten, så lenge du bruker en godkjent ladekontakt. Det finnes også løsninger for lading av elbil som velger det rimeligste tidspunktet for lading.

På sikt vil det også kunne lønne seg å installere smarthjem-teknologi i boligen din, slik at du kan styre oppvarming, varmtvannsbereder og andre apparater som bruker mye kapasitet i strømnettet.

Elsikkerhetsportalen.no finner du en rekke tips for å holde hjemmet ditt elsikkert.

Mer informasjon i desember

Ved å utnytte det eksisterende nettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan vi holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge ut firefelts motorvei for å ta unna noen timer med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikken på flere av døgnets timer. En bedre utnyttelse av strømnettet vårt vil også frigjøre kapasitet til klimatiltak som elektrifisering av transport og til etablering av nye industribedrifter i Norge.

Det jobbes nå iherdig med å fastsette priser og nærmere detaljer rundt ny nettleiemodell for Haugaland Krafts nettkunder. I desember 2021 får du tilsendt mer informasjon om priser og betydningen av ny nettleie for ulike typer kundegrupper, som hyttekunder, plusskunder og næringskunder.

Ny nettleie i 2022

Fakta om ny nettleie

  • Etter endringen vil nettleien for norske husholdningskunder bestå av to deler: 
    • Et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig (kapasitetsledd)
    • Et fast beløp per kilowattime forbruk (energiledd)
  • Strømforbruket ventes å øke betydelig i løpet av de neste tiårene. Det grønne skiftet vil legge sterkt press på kapasiteten i strømnettet. Ny nettleie skal bidra til å få ned forbrukstoppene, redusere behovet for å bygge mer strømnett og dermed holde nettleien lavest mulig.

Publisert