Haugesund-gjestehavn– Foto_Tove V. Bråthen_Destination Haugesund and Haugalandet
Strømnettet i Haugesund sentrum skal oppgraderes og strømforsyningen til Aibel styrkes. Det vil derfor pågå anleggsarbeid i Haugesund gjennom det meste av 2020. Foto: Tove V. Bråthen / Destination Haugesund and Haugalandet.
Olav Linga
Olav Linga, konsernsjef i Haugaland Kraft. Foto: Haakon Nordvik.

I februar starter Haugaland Kraft Nett en større utbygging av høyspent jordkabelanlegg i Haugesund sentrum. Hensikten er å legge til rette for bærekraftig utvikling av næring, turisme og bomiljø i sentrumsområdet.

– Vi står midt inne i en tid med storstilt elektrifisering i flere sektorer, samtidig som det eksisterende strømnettet må tilpasses samfunnets økende strømbehov. Med dette prosjektet får vi løst flere utfordringer på én gang, det er vi fornøyd med, sier konsernsjef i Haugaland Kraft Olav Linga.

Som nettselskap har Haugaland Kraft Nett ansvar for å sikre stabil strømforsyning, og samtidig tilrettelegge for gode, fremtidsrettede løsninger i regionen. Prosjektet vil bidra til robust og bærekraftig strømforsyning i årene fremover, til glede for alle som bor eller driver næringsvirksomhet i Haugesund sentrum.

Beboere og grunneiere får informasjon

Utbyggingen er et samarbeid mellom Haugaland Kraft og Aibel, med god bistand fra Haugesund kommune.

Planlagt kabeltrasé er strekningen fra Flotmyr transformatorstasjon langs Flotmyrgata og Grønhauggata med sidegater, videre over Smedasundet til nordenden av Risøy og videre inn til verftsområdet hos Aibel. Arbeidet er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2020.

Publikum vil legge merke til arbeidet i form av stengte gater/fortau og redusert framkommelighet og tilgang på gateparkering i anleggsperioden. Om lag 300 berørte beboere, grunneiere og naboer fikk i starten av februar tilsendt informasjon fra nettselskapet. Vi har også vært i dialog med sentrumsforeningen Haugesund Sentrum og flere av de berørte virksomhetene i sentrumsområdet.

Aibel Haugesund_Birger Hovland_Haugesund Luftfoto AS
Aibel-verftet trenger mer strøm. I 2020 legges det nye kabler fra Flotmyr, gjennom sentrum og ut til verftet på Risøy. Foto: Birger Hovland, Haugesund Luftfoto AS.
Mer strøm til Aibel
Nils Arne Sølvik, Aibel
Nils Arne Sølvik. konserndirektør for modifikasjoner og verftstjenester i Aibel. Foto: Aibel.

Prosjektet skal blant annet styrke strømforsyningen til Aibel, slik at selskapet er sikret stabil tilgang på landstrøm til aktivitetene sine.

– Vi har gjennom de siste årene oppgradert verftet med flere mobile landstrømsløsninger til gagn for miljø og naboer. Med dette prosjektet tar vi enda et steg i den bærekraftige utviklingen og sikrer samtidig en mer robust tilgang på strøm, som gjør oss bedre rustet for perioder med stor aktivitet og høyt energiforbruk, forklarer konserndirektør for modifikasjoner og verftstjenester i Aibel, Nils Arne Sølvik.

Samtidig vil strømnettet i Haugesund sentrum bli oppgradert. Gjennom Haraldsgata vil de planlagte nye kablene bli trukket gjennom tidligere lagte trekkerør under bakken.

Muliggjør landstrøm til ferjer og cruise

Oppgraderingen av strømnettet i Haugesund sentrum muliggjør også fremtidig landstrøm til Utsira-ferja, cruisebåter og andre fartøy ved Karmsund Havn. Ifølge havnedirektør Tore Gautesen er landstrøm en forutsetning for videre satsing på cruiseturisme i Haugesund.

– Landstrøm til cruise er noe vi har arbeidet lenge med å få på plass, og det vil være det viktigste enkelttiltaket for å redusere utslipp fra vår virksomhet. Hittil har manglende strømkapasitet på Garpeskjær gjort at det ikke har vært mulig å få til. Derfor er vi svært glade for at Haugaland Kraft med denne kapasitetsøkningen legger til rette for at landstrøm til cruiseskip kan bli en realitet, uttaler Gautesen.

Anleggsarbeid i forbindelse med prosjektet vil pågå gjennom det meste av året.

cruiseterminal Garpeskjær_Karmsund Havn
De nye kablene åpner for fremtidig landstrøm til cruisebåter som ankommer Haugesund. Foto: Karmsund Havn.

Publisert