Automatiske strømmålere (AMS)

Hvorfor innføres automatiske strømmålere?

Det er NVE som har bestemt at smarte målere skal innføres.  Dette er et ledd i moderniseringen og digitaliseringen av strømnettet.  Du slipper å lese av måleren og får en mer presis faktura.  Målerne kan etter hvert varsle om strømbrudd og jordfeil hos den enkelte kunde, slik at feilen rettes raskere, også når du er borte.  Målerne åpner også for smartere og mer økonomisk energibruk i hjemmet.

Slik fungerer den nye strømmåleren

Kan jeg være sikker på at strømmåleren måler korrekt strømforbruk?

De nye automatiske strømmålerne er grundig testet og godkjent, slik at du kan føle det sikker på at det måles forbruk korrekt. Dersom du har en økning i strømregningen din eller i forbruk sammenlignet med tidligere periode, kan det skyldes:

Hvorfor må kunder uten kommunikasjonsenhet i AMS-måleren betale en ekstra kostnad?

Myndighetene har satt krav om at alle strømmålere skal leses av minst en gang i året, og nettselskapet skal sikre at avlesningen er korrekt.
Når kunden har automatisk strømmåler (AMS), vil korrekt avlesning skje ved at måleren automatisk sender inn informasjon om strømforbruk. Dersom kunden har reservert seg mot denne informasjonsinnhentingen, må nettselskapet sende ut personell minst en gang i året for manuelt å verifisere at vi har korrekt målerstand.

Andre ting våre kunder lurer på