Nett

Hvorfor må kunder uten automatisk strømmåler betale en ekstra kostnad?

Myndighetene har satt krav om at alle strømmålere skal leses av minst en gang i året, og nettselskapet skal sikre at avlesningen er korrekt.
Når kunde har automatisk strømmåler, vil korrekt avlesning skje ved at måleren automatisk sender inn informasjon om strømforbruk. Dersom kunde ikke har automatisk strømmåler, må nettselskapet sende ut personell minst en gang i året for manuelt å verifisere at vi har korrekt målerstand.

Hva betyr lavere forbruk for nettleien?

Det er flere forhold som påvirker nettleien, redusert forbruk, og dermed færre kilowattimer å fordele de totale kostnadene på, er bare en av faktorene. Høy strømpris og dermed dyrt strømtap er et annet forhold, ved siden av linjenettets utstrekning og hvor mange kunder som er tilknyttet nettet.

Hvorfor har vi nettleie?

Strømnettet er kraftforsyningens veinett. Når du kjøper strøm bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkontakten din. For dette betaler du en nettleie. På samme måte som bilistene betaler veiavgift for å bruke veinettet betaler strømkundene en fraktavgift for å bruke strømnettet

Andre ting våre kunder lurer på