Nett

Hvorfor må kunder uten automatisk strømmåler betale en ekstra kostnad?

Myndighetene har satt krav om at alle strømmålere skal leses av minst en gang i året, og nettselskapet skal sikre at avlesningen er korrekt.
Når kunde har automatisk strømmåler, vil korrekt avlesning skje ved at måleren automatisk sender inn informasjon om strømforbruk. Dersom kunde ikke har automatisk strømmåler, må nettselskapet sende ut personell minst en gang i året for manuelt å verifisere at vi har korrekt målerstand.

Hvorfor justerer vi nettleien?

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som hvert år fastsetter hvor mye Haugaland Kraft Nett kan ta inn i nettleie basert på kostnader og investeringer for å drifte nettet. Når Haugaland Kraft Nett skal fastsette prisen kundene betaler i nettleie, lages det en beregning av hvor store inntekter selskapet har lov til å ta inn totalt, og hvordan denne fordeles mellom ulike kundegrupper. Dette regnestykket gir prisen du som kunde betaler i nettleie.

Hvorfor justerer vi nettleien nå?

Inntektsrammen til Haugaland Kraft Nett har økt de siste årene som følge av økt elektrifisering i regionen, omfattende oppgradering av strømnettet for å opprettholde leveringssikkerhet på 99, 99 % samt større investeringer i nettet. Nettleieprisene har samtidig blitt holdt uendret, men må nå justeres opp i takt med denne utviklingen.

 

I utgangspunktet skulle vi tatt denne justeringen tidligere i år, men vi avventet justeringen noen måneder på grunn av den ekstraordinære tiden i vår. Det var nødvendig å gjøre en justering i 2020, og da legges det opp til en justering i oktober fremfor i sommeren som var.

Andre ting våre kunder lurer på