Nett / Automatiske strømmålere (AMS)

Hvorfor må kunder uten automatisk strømmåler betale en ekstra kostnad?

Myndighetene har satt krav om at alle strømmålere skal leses av minst en gang i året, og nettselskapet skal sikre at avlesningen er korrekt.
Når kunde har automatisk strømmåler, vil korrekt avlesning skje ved at måleren automatisk sender inn informasjon om strømforbruk. Dersom kunde ikke har automatisk strømmåler, må nettselskapet sende ut personell minst en gang i året for manuelt å verifisere at vi har korrekt målerstand.

Er det frivillig å bytte strømmåler?

Nettselskapet eier måleren din, bestemmer hva slags målere som skal brukes, og har krav på tilgang til måleren. Det fremgår av avtalen mellom kunden og nettselskapet. Svært mange målere må skiftes fordi de har nådd sin levealder. Da er det fornuftig å velge digital og trådløs teknologi.

Kan jeg være sikker på at strømmåleren måler korrekt strømforbruk?

De nye automatiske strømmålerne er grundig testet og godkjent, slik at du kan føle det sikker på at det måles forbruk korrekt. Dersom du har en økning i strømregningen din eller i forbruk sammenlignet med tidligere periode, kan det skyldes:

Andre ting våre kunder lurer på