Nett / Nettleie

Hva betyr lavere forbruk for nettleien?

Det er flere forhold som påvirker nettleien, redusert forbruk, og dermed færre kilowattimer å fordele de totale kostnadene på, er bare en av faktorene. Høy strømpris og dermed dyrt strømtap er et annet forhold, ved siden av linjenettets utstrekning og hvor mange kunder som er tilknyttet nettet.

Hvorfor har vi nettleie?

Strømnettet er kraftforsyningens veinett. Når du kjøper strøm bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkontakten din. For dette betaler du en nettleie. På samme måte som bilistene betaler veiavgift for å bruke veinettet betaler strømkundene en fraktavgift for å bruke strømnettet

Hvorfor er det som regel høyest forbruk i perioder med høy pris?

Prisen på strøm bestemmes av en rekke faktorer, en av disse er temperatur. Når temperaturen synker i den kalde årstiden, vil forbruket og etterspørselen øke. Dette påvirker, og ofte øker prisen på strøm.