Nett / Nettleie

Hvorfor justerer vi nettleien?

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som hvert år fastsetter hvor mye Haugaland Kraft Nett kan ta inn i nettleie basert på kostnader og investeringer for å drifte nettet. Når Haugaland Kraft Nett skal fastsette prisen kundene betaler i nettleie, lages det en beregning av hvor store inntekter selskapet har lov til å ta inn totalt, og hvordan denne fordeles mellom ulike kundegrupper. Dette regnestykket gir prisen du som kunde betaler i nettleie.

Hvorfor justerer vi nettleien nå?

Inntektsrammen til Haugaland Kraft Nett har økt de siste årene som følge av økt elektrifisering i regionen, omfattende oppgradering av strømnettet for å opprettholde leveringssikkerhet på 99, 99 % samt større investeringer i nettet. Nettleieprisene har samtidig blitt holdt uendret, men må nå justeres opp i takt med denne utviklingen.

 

I utgangspunktet skulle vi tatt denne justeringen tidligere i år, men vi avventet justeringen noen måneder på grunn av den ekstraordinære tiden i vår. Det var nødvendig å gjøre en justering i 2020, og da legges det opp til en justering i oktober fremfor i sommeren som var.

Er det på grunn av lave strømpriser?

Nei. Strømpriser og nettleie er to forskjellige ting. Haugaland Kraft Nett fastsetter nettleien i regionen, og har ingen påvirkning på strømprisene.

Andre ting våre kunder lurer på