Nett / Strømbrudd

Kan jeg få kompensasjon ved strømbrudd?

Hvis du opplever et strømbrudd som varer lengre enn 12 timer, har du rett på kompensasjon fra oss.

Hvor mye vi kompenserer med er avhengig av hvor lenge du har vært uten strøm. Denne kompensasjonen må du selv søke om.

 

Hva er jordfeil?

De fleste hus har i dag jordfeilbryter. Når jordfeilbryteren slår seg av, indikerer dette i de fleste tilfeller at man har jordfeil på privat anlegg. Feilsøkingen startes da av huseier ved å slå av /skru ut alle kurssikringene. Deretter slås jordfeilbryteren på, og alle kurssikringene slås på, kurs for kurs. Når den kursen man har jordfeil på blir slått på, vil jordfeilbryteren slå seg av, og man finner dermed ut hvilken kurs som har jordfeil.

Videre feilsøkingsarbeid kan for eksempel være å dra ut kontaktene til de jordede elektriske apparatene som er på den kursen det er feil på. Dette kan for eksempel være vaskemaskin, tørketrommel o.l.

Finner du ikke ut av feilen på ditt private anlegg, kan du kontakte oss.