Nettleie

Hvorfor har vi nettleie?

Strømnettet er kraftforsyningens veinett. Når du kjøper strøm bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkontakten din. For dette betaler du en nettleie. På samme måte som bilistene betaler veiavgift for å bruke veinettet betaler strømkundene en fraktavgift for å bruke strømnettet.

Nettleiepriser og tariffer

Hva brukes nettleien til?

Nettleien går til drift og vedlikehold av strømnettet i regionen og til større investeringer i strømnettet. De siste årene har vi investert store beløp i bygging av nytt og fornying av eksisterende nett. Dette vil bli nødvendig også i årene som kommer. Den pågående elektrifiseringen og digitaliseringen av samfunnet betyr økt behov for strøm, og vi ruster opp regionen for en fremtid bygget på fornybar energi.

Hvor stor del av fakturaen er nettleie?

Det varierer fra måned til måned. Når strømprisen er høy, utgjør nettleien en mindre del. Når strømprisen er lav, som den er store deler av dette året, utgjør nettleien en større del av fakturaen. Nettleien varierer ikke like mye fra måned til måned som det strømprisen gjør. Les mer om nettleiepriser her. Mer informasjon om fakturaen din finner du på Min Side.

Andre ting våre kunder lurer på