Hva betyr lavere forbruk for nettleien?

Det er flere forhold som påvirker nettleien, redusert forbruk, og dermed færre kilowattimer å fordele de totale kostnadene på, er bare en av faktorene. Høy strømpris og dermed dyrt strømtap er et annet forhold, ved siden av linjenettets utstrekning og hvor mange kunder som er tilknyttet nettet.