Hvorfor innføres automatiske strømmålere?

Det er NVE som har bestemt at smarte målere skal innføres.  Dette er et ledd i moderniseringen og digitaliseringen av strømnettet.  Du slipper å lese av måleren og får en mer presis faktura.  Målerne kan etter hvert varsle om strømbrudd og jordfeil hos den enkelte kunde, slik at feilen rettes raskere, også når du er borte.  Målerne åpner også for smartere og mer økonomisk energibruk i hjemmet.

Slik fungerer den nye strømmåleren