Hvorfor må kunder uten kommunikasjonsenhet i AMS-måleren betale en ekstra kostnad?

Myndighetene har satt krav om at alle strømmålere skal leses av minst en gang i året, og nettselskapet skal sikre at avlesningen er korrekt.
Når kunden har automatisk strømmåler (AMS), vil korrekt avlesning skje ved at måleren automatisk sender inn informasjon om strømforbruk. Dersom kunden har reservert seg mot denne informasjonsinnhentingen, må nettselskapet sende ut personell minst en gang i året for manuelt å verifisere at vi har korrekt målerstand.

Kunder som ikke har automatisk måler blir fra 2019 fakturert for merkostnader med å opprettholde et manuelt system for avlesning og fakturering. I tillegg til å sende ut personell for å verifisere målerstand, må det også gjøres tilpassing og vedlikehold av IT systemer for manuell håndtering.  Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har påpekt at nettselskapene må fordele ekstra kostnadene likt per strømmåler som ikke sender måleravlesning automatisk i sitt område. Ekstra kostnadene er beregnet til 2420 kroner inkludert moms for 2019 per strømmåler. Faktureres månedsvis og fra april.