Kan jeg være sikker på at strømmåleren måler korrekt strømforbruk?

De nye automatiske strømmålerne er grundig testet og godkjent, slik at du kan føle det sikker på at det måles forbruk korrekt. Dersom du har en økning i strømregningen din eller i forbruk sammenlignet med tidligere periode, kan det skyldes:

Manglende måleravlesninger i tiden før overgang til automatisk måler kan ha medført at du er fakturert for et lavere forbruk enn den strømmen du egentlig har brukt. Dersom «etterslepet» vil bli utfakturert og kan derfor medføre en høyere faktura enn vanlig.

Det kan også være andre faktorer som medfører høyere strømregning, som utendørs temperatur og vindforhold, endret forbruksmønster, feil på tekniske installasjoner i din bolig, eller økning i kraftpriser, nettleie og offentlige avgifter.

For å vurdere om forbruket ditt har endret seg er det også viktig å sammenlikne den samme perioden fra år til år (f.eks. sammenlikne januar-februar 2018 med januar-februar 2019).