Kan jeg få kompensasjon ved strømbrudd?

Hvis du opplever et strømbrudd som varer lengre enn 12 timer, har du rett på kompensasjon fra oss. Hvor mye vi kompenserer med, er avhengig av hvor lenge du har vært uten strøm. Denne kompensasjonen må du selv søke om. Les mer og søk om kompensasjon her.

 

Haugaland Kraft Nett har høy leveringssikkerhet og få av våre kunder blir rammet av langvarige strømbrudd. Kunder som likevel opplever mer enn 12 timer sammenhengende strømbrudd, kan søke om en økonomisk kompensasjon som følge av strømbruddet.

Du kan finne mer informasjon angående kompensasjon om hvem som kan søke, ulike krav, kompensasjonsbeløp og utbetaling på siden vår for Kompensasjon ved langvarige strømbrudd.