Vil jeg bli utsatt for stråling fra de nye, automatiske strømmålerene?

Strålingen fra målerne er svært svak. Maksimal sendeeffekt er én fjerdedel av det som er tillatt for mobiltelefoner. Kontrollmålinger viser at strålingen er under én tusendel av grenseverdien. Både helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens Strålevern er tydelige på at målerne ikke medfører noen helsefare.